Despre Competiție

Competiția a fost inițiată în anul 2001 de către Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, în onoarea academicianului Grigore C. Moisil (1906 - 1973), fondator de școală de informatică în România, personalitate recunoscută pe plan mondial pentru fundamentarea informaticii ca știință.

La acest concurs pot participa echipe de elevi din clasele IX-XII, din toate judeţele ţării, din municipiul Bucureşti şi din Republica Moldova. Nivelurile de concurs sunt următoarele:
• clasa a IX-a
• clasa a X-a
• clasele XI-XII

Concursul Naţional de Informatică Urmaşii lui Moisil se desfășoară într-o singură zi (30 martie 2024) şi constă într-o probă practică. Durata de desfășurare a probei practice este de trei ore și constă în rezolvarea a două probleme de natură algoritmică, cu ajutorul calculatorului.

Participarea online la Concursul Urmașii lui Moisil 2024 revine în responsabilitatea inspectoratului care a făcut înscrierea concurentului. Procedura de organizare în acest caz este aceeași ca la Olimpiada Județeană de Informatică 2024

Organizatori

Concursul Național de Informatică "Urmașii lui Moisil" este organizat de:

Galerie